دسته: تاریخ

  • زندگینامه احمد شاه مسعود + عکس

    خلاصه ایی از زندگی نامه شهید احمد شاه مسعود: احمدشاه مسعود ملقب به شیر دره پنجشیر و قهرمان ملی افغانستان۱۱ سنبله ۱۳۳۲ در پنجشیر – ۱۸ سنبله ۱۳۸۰ در تخار ، و از فرماندهان و مجاهدین افغانستان بود که سال‌‌ها با ارتش شوروی سابق که افغانستان را اشغال کرده بود جنگید و پس از آن […]