خانه / بایگانی برچسب: گریه کودک دو ساله

بایگانی برچسب: گریه کودک دو ساله

از دلایلی که کودکان بیقرار هستند و مدام گریه میکنند چیست؟

 به هنگام گریه کودک چه باید کرد؟

یکی از کارهایی که کودکان به خوبی از عهده آن بر می آیند ، گریه کردن است .

تمام کودکان گریه می کنند  برخی بیشتر و برخی کمتر و چنین به نظر می رسد که نگرانی تمام والدین بر سرآن است

کودکشان کم یا زیاد گریه می کند .

دیده شده است که میزان معینی از گریه کردن را یکی از والدین طبیعی تلقی می کند

ولی پدر یا مادر دیگری آن را بیش از حد آزاردهنده ، می داند.

 به هنگام گریه کودک چه باید کرد؟
به هنگام گریه کودک چه باید کرد؟

توضیحات بیشتر »